cabeza agronomicas

Prev Next

DocentesESCUELA ZOOTECNIA

   

CÁTEDRA DE TECNOLOGÍA DE LA LECHE

         CÓDIGO             GRADO

Audarrise García Melo (Ayudante)

          98-0061              Ing.

Juan Araujo

          99-2814              M.Sc.

Félix Aquino

          99-2897              MV

CáTEDRA DE FORRAJICULTURA

 

Gregorio García Lagombra

         86-6017              Ph.D.

Radhamés Silverio

         91-6428              MV

Alejandro Moquete

         99-0043              MV

Alejandro Martínez

         99-1607              MV

CáTEDRA DE ZOOTECNIA

 

Gregorio García Lagombra

        86-6017              Ph.D..

José Jiménez 

        89-6391              MV.

Rubén Almonte

        99-0171              Ing.

Luis Matos Reyes

        99-0955              Ing.

Ariel Castillo 

        99-1233              M.Sc.

Alejandro Martínez

        99-1607              Ing.

CáTEDRA DE PRODUCCIóN ANIMAL

 ..........................................

José Jiménez

        89-6391              MV.

Gregorio García Lagombra

        86-6017              Ph.D.

Radhamés Silverio

        91-6428              MV

Alejandro Moquete

        99-0043              MV

Rubén Almonte

        99-0171              Ing.

Luis Matos Reyes

        99-0955              Ing.

CáTEDRA INDUSTRIA ALIMENTARIA

 

Audarrise García Melo (Ayudante)

          98-0061              Ing.

Juan Araujo

          99-2814              M.Sc.

Félix Aquino

          99-2897              MV.